Zakładanie firmy

Zakładanie działalności gospodarczej – Bonus na start

Dla osób rozpoczynających prowadzenie działalności gospodarczej oferujemy darmową pomoc związaną z formalnościami przy jej otwieraniu.

Decydując się na współpracę z naszym biurem zapewnimy Państwu:

 1. Pomoc w wyborze formy opodatkowania.
 2. Sporządzenie dokumentów zgłoszeniowych nowych podmiotów.
 3. Pomoc w rejestracji działalności.
 4. Pomoc w wypełnianiu dokumentów podatkowych i ubezpieczeniowych.

Pełna księgowość

Niestety nie wszyscy przedsiębiorcy mogą prowadzić uproszczoną księgowość. Niektóre przedsiębiorstwa, z uwagi na formę organizacyjną, bądź osiągnięcie ustawowego poziomu rocznych przychodów (2 mln euro) zobligowane są do stosowania bardziej złożonego systemu ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych, jaką jest pełna księgowość. Nasze biuro oferuje Państwu:

 1. Ewidencję dokumentów księgowych ( księga główna, księgi pomocnicze).
 2. Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług.
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 4. Sporządzanie raportów dla instytucji zewnętrznych.
 5. Monitoring należności i zobowiązań.
 6. Sporządzanie sprawozdań GUS.
 7. Sporządzanie i składanie deklaracji do US i ZUS.
 8. Sporządzanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy.

Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Powyższą ofertę kierujemy do podmiotów gospodarczych, które zgodnie z przepisami mogą stosować uproszczoną księgowość. Usługi księgowości podatkowej obejmują przede wszystkim:

 1. Wprowadzanie dokumentów do Księgi Przychodów i Rozchodów.
 2. Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (jeśli dotyczy).
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 4. Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
 5. Sporządzanie rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym.
 6. Rozliczanie ZUS.

Ryczałt ewidencjonowany

Jest to uproszczona forma opodatkowania działalności gospodarczej. Przedsiębiorcom korzystającym z tej formy rozliczenia oferujemy:

 1. Dokonywanie zapisów w ewidencji ryczałtu na podstawie otrzymanych dokumentów źródłowych.
 2. Prowadzenie ewidencji podatku od towarów i usług.
 3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
 4. Sporządzanie deklaracji do urzedu skarbowego oraz ZUS.
 5. Sporządzanie sprawozdań do GUS.

Kadry i płace

W zasobach wielu firm podstawowym kapitałem są pracownicy. Ich zatrudnianie wymaga jednak wykonywania szeregu czynności związanych z ich rozliczaniem. Uchybienia w tym zakresie mogą być dla pracodawcy dotkliwe. Kadry i płace nie muszą być jednak dla Państwa problemem. Nasze biuro posiada szeroką ofertę obejmującą m.in.:

 1. Czynności kadrowo-płacowe przed zatrudnieniem pracownika.
 2. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wypełnienia przez pracownika przed rozpoczęciem pracy.
 3. Przygotowanie umów o pracę.
 4. Prowadzenie akt osobowych.
 5. Prowadzenie kartotek pracowniczych.
 6. Sporządzanie list płac.
 7. Prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie ZUS.
 8. Prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie rozliczeń z US.
 9. Prowadzenie rozliczeń PFRON.
 10. Czynności kadrowe po ustaniu zatrudnienia.

Poznajmy się

Ideą naszego biura jest zadowolenie  Klientów.
Chcemy dać się poznać. Dla przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy zdecydują się na współpracę z naszym biurem, oferujemy atrakcyjny pakiet startowy, w postaci rabatów i upustów, w pierwszych dwóch miesiącach prowadzenia księgowości.