Kalkulatory GOFIN

 

1. Kalkulator wynagrodzeń (kalkulator płac) oblicza wynagrodzenie netto na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.


2. Kalkulator płac (umowa zlecenia i o dzieło – pobór zaliczki) oblicza wynagrodzenia netto z tytułu umów cywilnoprawnych na podstawie podanego wynagrodzenia brutto.

 

3. Kalkulator wynagrodzenia chorobowego –  oblicza wysokość wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.

 

4. Kalkulator formy opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne) – wybór formy opodatkowania (ryczałt czy zasady ogólne) na podstawie zakładanych przychodów i kosztów.

 

5. Kalkulator VAT (brutto-netto) –  przelicza kwotę brutto na netto oraz kwotę netto na brutto przy zastosowaniu odpowiedniej stawki VAT. Oblicza także kwotę podatku VAT.

 

6. Kalkulator odsetek ustawowych –  liczy odsetki na podstawie kwoty zobowiązania, wymaganego oraz faktycznego terminu zapłaty. Kalkulator odsetek uwzględnia dni ustawowo wolne od pracy.

 

 

 

.