Płacisz PIT, CIT lub VAT? Wygeneruj swój indywidualny rachunek podatkowy!

Od 1 stycznia 2020 r. zmienią się zasady dotyczące wysyłania przelewów podatkowych do urzędu skarbowego. W przyszłym roku nie zrealizujemy już przelewu z tytułu PIT, CIT i VAT, tak jak do tej pory. Dotychczasowe rachunki urzędów skarbowych do tych wpłat będą aktywne tylko do 31 grudnia 2019 r.  Od nowego roku rozliczeń z urzędem skarbowym będziemy dokonywać poprzez indywidualny rachunek podatkowy.

Od 1 stycznia 2020 roku przelewy z tytułu PIT, CIT oraz VAT będą przekazywane na indywidualny rachunek podatkowy (IRP), który każdy podatnik będzie musiał wygenerować.

Jak wygenerować indywidualny rachunek podatkowy?

Indywidualny rachunek podatkowy, zwany również mikrorachunkiem podatkowym można wygenerować, korzystając z generatora dostępnego na stronie: www.podatki.gov.pl

Wystarczy podać:

  • PESEL – w przypadku osób fizycznych,

  • NIP – w przypadku organizacji.

Generator działa przez całą dobę, można więc z niego skorzystać w dowolnym momencie. Ważne, abyśmy dokonali tego przed wpłatą zobowiązania podatkowego.

Mikrorachunek podatkowy uzyskamy również w dowolnym urzędzie skarbowym.

Co z osobami, które nie mają nadanego NIP ani PESEL?

Osoby, które nie mają nadanego NIP ani PESEL, tzw. nierezydenci będą dokonywać przelewu na dedykowany numer rachunku bankowego właściwego urzędu skarbowego.

A co, jeśli po nowym roku wykonamy przelew podatku według starych zasad?

W takim przypadku przelew zostanie odrzucony, a podatnik otrzyma zwrot pieniędzy na swoje konto.

Na jakie konto wpłacać pozostałe podatki?

Inne typy podatków jak: PCC, SD, KP, AKCYZA nadal będą płacone na rachunki bankowe właściwego urzędu skarbowego. Zgodnie z zapowiedzią Ministerstwa Finansów nowy wykaz rachunków bankowych urzędów skarbowych zostanie opublikowany w grudniu bieżącego roku. Zanim wykonamy przelew podatku, sprawdźmy, czy rachunek, na który chcemy przekazać zobowiązanie, jest właściwy.

Co ze zwrotem nadpłaconych podatków?

Indywidualny rachunek podatkowy służy tylko do zapłaty podatku. Zwroty nadpłat podatków będą realizowane na dotychczasowych zasadach, czyli na rachunki zgłoszone w urzędzie skarbowym.

Ocena zmian:

Zmiany wydają się korzystne. Podatnicy będą mieli jeden stały, indywidualny rachunek do przelewów z tytułu PIT, CIT i VAT. Co więcej, rachunek do przelewów będzie taki sam, nawet jeśli podatnik zmieni miejsce zamieszkania albo siedzibę firmy. Z pewnością usprawni to rozliczanie wpłat przez urzędy skarbowe. Z drugiej zaś strony, będzie też mniej pomyłek związanych z przekazywaniem podatków na niewłaściwe rachunki bankowe.

Autor artykułu: Bożena Wądołowska

Leave A Reply