Przedsiębiorcy z branży paliwowej, wulkanizacyjnej, naprawy pojazdów – od 1 stycznia 2020 r. obowiązkowe kasy online!

Ministerstwo Finansów określiło obowiązkowy termin stosowania kas on-line dla niektórych branż. Na pierwszy ogień trafią przedsiębiorcy z branży paliwowej, wulkanizacyjnej, usług naprawy pojazdów.

Kto jako pierwszy będzie musiał wymienić kasę fiskalną?

Od 1 stycznia 2020 r. podatnicy:

  • świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania oraz w zakresie wymiany opon lub kół dla pojazdów silnikowych oraz motorowerów,

  • zajmujący się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu przeznaczonego do napędu silników spalinowych

będą mieli obowiązek ewidencjonowania obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej i rolników ryczałtowych, za pomocą kas online.

Kto następny?

Od 1 lipca 2020 r. obowiązek rejestracji na kasach fiskalnych online będą mieli przedsiębiorcy:

  • świadczący stale lub sezonowo usługi, związane z wyżywieniem – stacjonarne placówki gastronomiczne oraz usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania,

  • zajmujący się sprzedażą węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 r. kasy online będą musieli wprowadzić przedsiębiorcy świadczący usługi:

  • fryzjerskie,

  • kosmetyczne i kosmetologiczne,

  • budowlane

  • w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy i lekarzy dentystów,

  • prawnicze,

  • związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Od 1 stycznia 2023 r. kasy online będą obowiązkowe dla wszystkich przedsiębiorców dokonujących sprzedaży na rzecz osób prywatnych.

Oczywistym jest, że terminy te mogą zostać przez Ministerstwo Finansów wydłużone. Wiele zależy od możliwości techniczno – organizacyjnych Resortu. Ilość danych, które będą przesyłane do Centralnego Repozytorium Kas wydaje się wprost niewyobrażalna.

Na chwile obecną jednak przywołane w artykule terminy są określone w ustawie o podatku od towarów i usług. Są więc obowiązujące. Przedsiębiorcy muszą się do nich dostosować.

Co z ulgą na zakup kasy fiskalnej?

Zakup kas online będzie w części refundowany. Ulga utrzyma się na poziomie 90% wartości netto kasy, jednak nie więcej niż 700 zł. Nie będzie natomiast refundowany zakup kas z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii.

Cel zmian

Kasy online to kolejny instrument służący uszczelnieniu podatku VAT na ostatnim etapie obrotu, tj. sprzedaży detalicznej. W ocenie Ministerstwa Finansów, zmiany mają sprzyjać uczciwej konkurencji a przede wszystkim pozwolą przeciwdziałać zjawisku tzw. szarej strefy.

Autor artykułu: Bożena Wądołowska

Leave A Reply