Kadry i płace

W zasobach wielu firm podstawowym kapitałem są pracownicy. Ich zatrudnianie wymaga jednak wykonywania szeregu czynności związanych z ich rozliczaniem. Uchybienia w tym zakresie mogą być dla pracodawcy dotkliwe. Kadry i płace nie muszą być jednak dla Państwa problemem. Nasze biuro posiada szeroką ofertę obejmującą m.in.:

  1. Czynności kadrowo-płacowe przed zatrudnieniem pracownika.
  2. Przygotowanie dokumentów niezbędnych do wypełnienia przez pracownika przed rozpoczęciem pracy.
  3. Przygotowanie umów o pracę.
  4. Prowadzenie akt osobowych.
  5. Prowadzenie kartotek pracowniczych.
  6. Sporządzanie list płac.
  7. Prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie ZUS.
  8. Prowadzenie kompleksowej obsługi w zakresie rozliczeń z US.
  9. Prowadzenie rozliczeń PFRON.
  10. Czynności kadrowe po ustaniu zatrudnienia.