Podatkowa księga przychodów i rozchodów

Powyższą ofertę kierujemy do podmiotów gospodarczych, które zgodnie z przepisami mogą stosować uproszczoną księgowość. Usługi księgowości podatkowej obejmują przede wszystkim:

  1. Wprowadzanie dokumentów do Księgi Przychodów i Rozchodów.
  2. Prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług (jeśli dotyczy).
  3. Prowadzenie ewidencji środków trwałych.
  4. Prowadzenie ewidencji wyposażenia.
  5. Sporządzanie rozliczeń podatkowych z Urzędem Skarbowym.
  6. Rozliczanie ZUS.